Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде кездесу

Атырау облысы «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігі филиалының мүшелері «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» оқытушыларына сайлау құқығының өзекті мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

***

Члены филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Атырауской области, как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели разъяснительную работу по актуальным вопросам избирательного права преподавателям «Атырауский государственный университет им.Х. Досмухамедова».