«Тегін заңгерлік көмекті қалай алуға болады?» тақырыбына заңгерлік подкаст

» Тегін заңгерлік көмекті қалай алуға болады?» тақырыбына Kun.kz платформасында заңгерлік подкаст.

Жүргізушілер: Серік Беркамалов — Қазақстанның заңгерлер одағының Нұр-сұлтан қаласындағы филиалының басшысы;

Әнуарбек Сқақов – Алқа құрамына кіретін Нұр-Сұлтан қаласының заң консультанттары палатасының төрағасы.

Шақырылған сарапшылар:

Заң консультант: Болат Бегимов-Нұр-сұлтан қаласының заң консультанттары палатасының мүшесі.

Онлайн Zoom арқылы косылған Адвокаттар: Бибігүл Абдрахимова Талдықорған қаласы; Асхат Жаманов-Ақтөбе қаласы.

Сілтеме: https://fb.watch/efl6GPo_Kz/

***

Юридический подкаст на тему: «Как получить бесплатную юридическую помощь?»

Юридический подкаст Народный юрист на платформе Kun.kz на тему: «Как получить юридическую помощь?».

Ведущие: Серик Беркамалов – руководитель филиала Казахстанского союза юристов в городе Нур-Султан;

Ануарбек Скаков – председатель Палаты юридических консультантов г. Нур-Султан (входящая в состав Коллегии).

Приглашенные эксперты:

Юридический консультант — Болат Бегимов – член Палаты юридических консультантов г. Нур-Султан.

Адвокаты, подключенные онлайн через Zoom: Бибигуль Абдрахимова — г. Талдыкорган; Асхат Жаманов – г. Актобе.

Ссылка: https://fb.watch/efl6GPo_Kz/

Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаменті ШҚО ҚАЖД ОВ 156/3 түзеу мекемесінің сотталғандарымен көшпелі кездесу ұйымдастырды.

Насихат тобының құрамына әділет департаментінің, Заң консультанттары палатасының, Жеке сот орындаушылар палатасының, Адвокаттар алқасының, және Нотариаттық палатаның өкілдері кірді.

Бұл кездесудің мақсаты түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан сотталғандарға заң көмегін көрсету болып табылады.

Іс-шара барысында мекеме сотталғандармен құқық белгілейтін құжаттарды алуға, жұмысқа орналастыруға, өтініштерді «Е-Апостиль» ақпараттық жүйесі арқылы электрондық форматта беру бойынша және т.б сұрақтар қойылды.

Кездесу соңында қатысушылардың барлық сұрақтарына тиісті жауаптар берілді.

Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области организована выездная встреча с осужденными исправительного учреждения ОВ 156/3 ДУИС ВКО.

В состав пропагандистской группы вошли представители Департамента юстиции, Палаты юридических консультантов, Палаты частных судебных исполнителей, Коллегии адвокатов, и Нотариальной палаты.

Целью данной встречи являлось оказание юридической помощи осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении.

В ходе мероприятия осужденными учреждения были заданы вопросы по получению правоустанавливающих документов, трудоустройству, по подаче заявлений в электронном формате через информационную систему «Е-Апостиль» и др.

В завершении встречи на все заданные вопросы участников даны соответствующие ответы.

«Құқықтық қорғау және заң қызметтерін көрсету орталығы » заң консультанттары палатасы мен Алматы қаласы бойынша Қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы арасында жасалған меморандум аясында, күн сайын кесте бойынша басқармаға келетін барлық азаматтарға тегін заң көмегі көрсетіледі.

08.07.2022 ж. Алматы қаласы бойынша Қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы Қазақстан Республикасының Премьер Министрірдің орынбасары Е. Тоғжановтың алдында есеп беру кездесуі өтті.

Есеп беру кездесуінде заң консультанттарының қызметіне қысқаша шолу жасалды.

В рамках Меморандума, заключённого между Палатой юридических консультантов «Центр правой защиты и оказания юридических услуг» и Департаментом благосостояния по городу Алматы, ежедневно по графику оказывается бесплатная юридическая помощь всем гражданам, посещающим Департамент.

08.07.2022 года. была проведена отчётная встреча Департамента благосостояния по г.Алматы перед Вице-премьером Республики Казахстан Тугжановым Е.

В отчётной встрече был дан краткий обзор деятельности юридических консультантов.

«Құқықтық қорғау және заң қызметтерін көрсету орталығы» заң консультанттары палатасы мен Алматы қаласы полиция департаментімен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Палатаның заң кеңесшілері Алматы полициясының 8 ауданында және полиция департаментінің өзінде сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін кезекшілік атқарды.

Меморандум о сотрудничестве с Департаментом полиции г.Алматы

Палатой юридических консультантов «Центр правовой защиты и оказания юридических услуг» подписан меморандум о сотрудничестве с Департаментом полиции г.Алматы.

Юридические консультанты Палаты провели дежурство в 8 районах полиции Алматы и в самом Департаменте полиции с 09:00 до 18:00.

Ағымдағы жылдың 30 маусымында Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаменті Шемонаиха ауданының «Аманат» партия филиалында халықпен көшпелі кездесулер өткізу кестесін орындау мақсатында кездесу өткізді.

Іс-шараға Заң консультанттары өңірлік палатасының, Жеке сот орындаушыларының, Адвокаттар алқасының және Нотариаттық палатаның өкілдері қатысты.

Кездесу барысында алименттерді ресімдеу, сот актілерін орындау, заңгерлік көмек көрсету мәселелері бойынша түсініктемелер берілді, азаматтарды қабылдау жүргізілді.

***

30 июня текущего года во исполнение графика проведения выездных встреч с населением Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области проведена встреча в филиале партии «Аманат» района Шемонаиха.

В мероприятии приняли участие представители Региональной Палаты юридических консультантов, Палаты частных судебных исполнителей, Коллегии адвокатов и Нотариальной палаты.

В ходе встречи даны разъяснения по вопросам оформления алиментов, исполнения судебных актов, оказания юридической помощи, проведен прием граждан.

«АМАНАТ» партиясы «ССКӨБ» аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде Қостанай облысының «Заңгер» Заң консультантаттар Палатасының мүшесі Межделова Любовь Александровна қабылдау өткізді.

Азаматтар мұрагерлік, ПИТК келісім шартының орындалмауы және еңбекақы төлеу туралы ұжымдық шағым мәселелері бойынша жүгінді. Барлық өтініш берушілерге тиісті органдарға сауал жолдауға көмек көрсетілді.

***

В общественной приемной районного филиала «ССГПО» партии «AMANAT» член Палаты юридических консультантов Костанайской области «Заңгер» Межделова Любовь Александровна провела прием.

Обратились граждане по вопросам наследственного дела, не исполнение договора ПКСК и коллективное обращение по выплате заработной платы. Всем заявителям была оказана помощь в составлении запросов соответствующие органы.

Республиканское общественное объединение
«Казахстанский союз юристов»

Республиканское общественное объединение «Казахстанский союз юристов» было создано при поддержке Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в мае 2012 года на учредительном съезде юристов. В состав его учредителей вошли: Республиканская нотариальная палата, Казахстанская ассоциация прокуроров, Коллегия адвокатов, Союз судей РК.

В настоящее время Казахстанский союз юристов, являясь одним из республиканских общественных объединений, имеет зарегистрированные в органах юстиции филиалы во всех областных центрах и городах Астаны и Алматы. Для организации работы в филиалах на учредительных конференциях избираются председатель, секретарь и члены Совета. Следует отметить представительный состав Совета филиала, куда входят сотрудники прокуратуры, судейского сообщества, председатели президиума коллегии адвокатов, председатели нотариальных палат, ученые-юристы, руководители государственно-правовых либо юридических отделов акимата.

В целях укрепления связи центра с регионами и активизации работы на местах, на базе крупных предприятий и учреждений, а также в районных центрах созданы юридические активы, которые по своей сути являются вспомогательными структурными подразделениями, реализующими задачи Союза на местах.