Ағымдағы жылдың 17 наурызында БАҚ үшін «Адал сайлау үшін» штабы мүшелерінің брифингі өтті.

Думан Жампейісов сайлау учаскесіндегі дауыстарды санау тәртібі туралы айтып берді.

Мәселен, Парламент Мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарын сайлау кезінде, барлық сайлау учаскелерінде дауыстарды санау жергілікті уақыт бойынша жиырма сағаттан басталады. Дауыстарды санауды сайлау комиссиясының мүшелері дауыс беру қорытындылары белгіленгенге дейін үзіліссіз жүргізеді, олар дауыстарды санау кезінде қатысып отырған адамдардың назарына жеткізілуге тиіс. Сайлау учаскесіндегі дауыстарды санау уақыты санау басталғаннан бастап он екі сағаттан аспауға тиіс.

Дауыстарды санау кезінде қатысатын сенім білдірілген адамдар мен бақылаушылар дауыстарды санауды бюллетеньдердегі белгілердің көрінуін қамтамасыз ететін қашықтықта және жағдайларда бақылайды.

Сондай-ақ, спикер дауыс беруге арналған жәшіктерді комиссия төрағасы дауыс беруді аяқтау туралы жариялағаннан кейін тиісті сайлау комиссиясы ашуы тиіс екенін атап өтті. Дауыс беру аяқталғанға дейін жәшіктерді ашуға тыйым салынады.

Дауыс беру аяқталғаннан кейін бюллетеньдері бар жәшіктер ашылғанға дейін учаскелік сайлау комиссиясы бюллетеньдер алған сайлаушыларды сайлаушылардың тізімдері бойынша есептейді және олардың жалпы санын айқындайды. Учаскелік сайлау комиссиясының төрағасы не оны алмастыратын комиссия мүшесі санау нәтижелерін жария етеді және оларды дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаға енгізеді.

Дауыстарды санау әрбір кандидат, әрбір саяси партия, «барлығына қарсы»деген жолда белгісі бар бюллетеньдер бойынша жеке жүргізіледі.

Әбдікәрім Ақжанов: 1) белгіленбеген үлгідегі; 2) тиісті сайлау комиссиясы мүшесінің қолы жоқ; 3) мәслихаттардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан басқа өзге де мүшелерді сайлау кезінде дауыс беруді қоспағанда, біреуден көп саяси партия, біреуден көп кандидат белгіленген; 4) белгі қарындашпен қойылған, тазартудың немесе қолдан жасаудың өзге де тәсілінің іздерін тағатын, сондай-ақ сайлаушылардың ерік білдіруін айқындау мүмкін болмайтын жағдайларда жарамсыз деп танылады.

Дауыстарды тікелей санау кезінде жарамсыз сайлау бюллетеньдері дауыс беруге қатысқан сайлаушылар бюллетеньдерінің қатарынан шығарылады.

Брифинг соңында қатысушылар БАҚ сұрақтарына жауап берді.

17 марта т.г. состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы» для СМИ.

Думан Жампеисов рассказал про порядок подсчета голосов на избирательном участке.

Так, подсчет голосов при выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, на всех избирательных участках начинается в двадцать часов по местному времени. Подсчет голосов проводится членами избирательной комиссии без перерыва до установления итогов голосования, которые должны быть доведены до сведения лиц, присутствующих при подсчете голосов. Время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать двенадцать часов с начала подсчета.

Доверенные лица и наблюдатели, присутствующие при подсчете голосов, наблюдают за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость отметок в бюллетенях.

Спикер также отметил, урны для голосования должны вскрываться соответствующей избирательной комиссией после объявления председателем комиссии об окончании голосования. До окончания голосования вскрытие урн запрещается.

После окончания голосования до вскрытия урн с бюллетенями участковая избирательная комиссия производит подсчет избирателей, получивших бюллетени, по спискам избирателей и определяет их общее число. Председатель участковой избирательной комиссии либо замещающий его член комиссии оглашает результаты подсчета и заносит их в протокол о результатах голосования.

Подсчет голосов производится отдельно по каждому кандидату, каждой политической партии, бюллетеням с отметкой в строке «Против всех».

Абдыкарым Акжанов проинформировал, что недействительными признаются бюллетени: 1) неустановленного образца; 2) в которых отсутствует подпись члена соответствующей избирательной комиссии; 3) в которых отмечено более одной политической партии, более одного кандидата, за исключением голосования при выборах членов иных, кроме маслихатов, органов местного самоуправления; 4) в которых отметка проставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки, а также в которых невозможно определить волеизъявление избирателей.

Недействительные избирательные бюллетени при непосредственном подсчете голосов исключаются из числа бюллетеней избирателей, принявших участие в голосовании.

По окончании участники брифинга ответили на вопросы СМИ.

https://www.facebook.com/groups/960970831350992/permalink/1344857986295606/

https://baq.kz/saylau-komissiyasy-zan-buzgan-zhagdayda-13-mln-800-tenge-ayyppul-toleui-mumkin-299852/

https://el.kz/saylauda-dauystardy-sanau-qalay-zhuredi_68206/

https://qazaqstan.tv/news/173121/

2023 жылғы 16 наурыз күні «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық филиалының мүшесі О.Н.Рудикова және «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушы ретінде сайлау құқығының өзекті мәселелері бойынша Ақан Сері атындағы Жоғары мәдениет колледжының студенттеріне, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңын, түсіндру жұмыстарын жүргізді.

Спикер қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.

Кездесу соңында қатысушылар жылы лебіздерін білдіріп, алғыстарын білдірді.

***

16 марта 2023 года член Акмолинского областного филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Рудикова О.Н., как участник консультативной группы Штаба юристов «За честные выборы» провела разъяснительную работу по актуальным вопросам Конституционнного закона «О выборах в Республике Казахстан» со студентами Высшего колледжа культуры им.Ақана Сері.

Спикер ответила на интересующие вопросы студентов Высшего колледжа культуры.

По завершении встречи присутствующие сказали теплые слова пожеланий и выразили благодарность.

2023 жылғы 16 наурыз күні «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық филиалының мүшелері М.Б.Сәуірбаев пен Ә.С.Шахметова «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде сайлау құқығының өзекті мәселелері бойынша ҚТЖ-ның Көкшетау байланыс желісінің қашықтығы бөлімінің (ЭЧ-6) жұмыскерлеріне түсіндру жұмыстарын жүргізді және қатысушылардың сұрақтарына жауап берді. Кездесу соңында қатысушылар штаб мүшелеріне жылы лебіздерін білдіріп, алғыстарын айтты.

***

16 марта 2023 года члены Акмолинского областного филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Саурбаев М.Б. и Шахметова А.С., как участники консультативной группы Штаба юристов «За честные выборы» провели разъяснительную работу по актуальным вопросам избирательного права работникам Кокшетауской дистанции контактной сети (ЭЧ-6) КТЖ, ответили на интересующие вопросы присутствующих. По завершении встречи присутствующие сказали теплые слова пожеланий и выразили благодарность.

2023 жылғы 15 наурызда «Байкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжі» КМҚК педагогтарымен және оқушыларымен ҚР Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының сайлау заңнамасын түсіндіру бойынша кездесу өтті, алдағы сайлаудың басты жаңалықтары жарияланды, сайлау туралы сайлау бюллетеньдері, учаскеде дауыс беру тәртібі туралы материалдар ұсынылды, қойылған сұрақтарға түсініктемелер берілді. Кездесуді Астана қаласының заң консультанттары палатасының мүшелері Әсел Болатқызы Құсайынова мен Валентина Александровна Ступак өткізді.

***

15 марта 2023 года состоялась встреча с педагогами и учащимися КГКП «Петропавловский колледж машиностроения и транспорта им.Байкена Ашимова» по разъяснению выборного законодательства депутатов Мажилиса и маслихатов РК, освещены главные новшества предстоящих выборов, представлен материал об избирательных бюллетенях о выборах, о порядке голосования на участке, даны пояснения на задаваемые вопросы. Встречу провели – Кусаинова Асель Булатовна и Ступак Валентина Александровна – члены Палаты юридических консультантов города Астана.

2023 жылғы 15 наурызда «М. Жұмабаев атындағы Жоғары колледж» КМҚК педагогтарымен және оқушыларымен ҚР Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының сайлау заңнамасын түсіндіру бойынша кездесу өтті, алдағы сайлаудың басты жаңалықтары жарияланды, сайлау туралы сайлау бюллетеньдері, учаскеде дауыс беру тәртібі туралы материалдар ұсынылды, қойылған сұрақтарға түсініктемелер берілді. Кездесуді Астана қаласының заң консультанттары палатасының мүшелері Әсел Болатқызы Құсайынова мен Валентина Александровна Ступак өткізді.

***

15 марта 2023 года состоялась встреча с педагогами и учащимися КГКП «Высший колледж им.М.Жумабаева» по разъяснению выборного законодательства депутатов Мажилиса и маслихатов РК, освещены главные новшества предстоящих выборов, представлен материал об избирательных бюллетенях о выборах, о порядке голосования на участке, даны пояснения на задаваемые вопросы. Встречу провели – Кусаинова Асель Булатовна и Ступак Валентина Александровна – члены Палаты юридических консультантов города Астана.

2023 жылғы 14 наурызда «Солтүстік Қазақстан кәсіптік-педагогикалық колледжі» КМҚК педагогтарымен және оқушыларымен ҚР Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының сайлау заңнамасын түсіндіру бойынша кездесу өтті, алдағы сайлаудың басты жаңалықтары жарияланды, сайлау туралы бюллетеньдер, учаскеде дауыс беру тәртібі туралы материалдар ұсынылды, қойылған сұрақтарға түсініктемелер берілді. Кездесуді Астана қаласының заң консультанттары палатасының мүшелері Әсел Болатқызы Құсайынова мен Валентина Александровна Ступак өткізді.

***

14 марта 2023 года состоялась встреча с педагогами и учащимися КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» по разъяснению выборного законодательства депутатов Мажилиса и маслихатов РК, освещены главные новшества предстоящих выборов, представлен материал об избирательных бюллетенях о выборах, о порядке голосования на участке, даны пояснения на задаваемые вопросы. Встречу провели – Кусаинова Асель Булатовна и Ступак Валентина Александровна – члены Палаты юридических консультантов города Астана.

Атырау облысының «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ филиалы «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде, «Атырау қаласының №1 емханасы» ШЖҚ КМК және «Атырау қаласының №7 емханасы» ШЖҚ КМК қызметкерлерімен Парламент Мәжілісі мен Қазақстан Республикасының мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша кездесу өткізді.

***

Филиал РОО «Казахстанский союз юристов» Атырауской области, как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели встречу с сотрудниками КГП на ПХВ «Поликлиника №1 г. Атырау» и КГП на ПХВ «Поликлиника №7 г. Атырау» по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Ағымдағы жылдың 14 наурызында БАҚ үшін «Адал сайлау үшін» штабы мүшелерінің брифингі өтті.

Спикер Жанар Бұқанова сайлау бюллетеньдерін дайындау, сақтау және оларға кандидаттар мен партияларды қосу тәртібі туралы айтып берді.

Осылайша, сайлау бюллетеньдері мемлекеттік және орыс тілдерінде басылады, сайлаушылар санына тең мөлшерде дайындалады, учаскелік сайлау комиссияларына сайлауға дейін кемінде үш күн бұрын және бір күннен кешіктірілмей жеткізіледі. Сайлау бюллетеньдері орналасқан үй-жай мөрленеді және ішкі істер органдарына күзетке тапсырылады.

Бұдан басқа, сайлау бюллетеніне тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) көрсетілген барлық тіркелген кандидаттар мемлекеттік тілдің алфавиттік тәртібімен және «барлығына қарсы»жолы енгізіледі. Саяси партияларға дауыс беруге арналған сайлау бюллетеніне жеребе арқылы айқындалған тәртіппен саяси партиялардың атаулары және «барлығына қарсы»деген жол енгізіледі.

Думан Жампейісов кандидатура алынған, кандидатты ұсыну, кандидаттарды, партиялық тізімдерді тіркеу туралы шешімдердің күші жойылған жағдайларда сайлау бюллетеньдеріне өзгерістер енгізу бойынша ОСК өкілеттіктері туралы хабардар етті.

Сайлау бюллетеньдеріне өзгерістер дауыс беру күнінен кешіктірілмей енгізіледі. Сайлау бюллетеньдеріне өзгерістер енгізу туралы шешім жоғары тұрған сайлау комиссиясына жіберіледі.

Әбдікәрім Ақжанов сайлау комиссиясы мүшесінің азаматтарға басқа адамдарға дауыс беру мүмкіндігін беру мақсатында сайлау бюллетеньдерін бергені үшін әкімшілік жауапкершілік көзделгенін (ҚР ӘҚБтК 110-бабы) және жиырма бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғатынын атап өтті.

Бұдан басқа, сайлау құжаттарын немесе референдум құжаттарын бұрмалау, бюллетеньдерге жалған жазбалар енгізу, дауыстарды көрінеу дұрыс есептемеу не сайлау нәтижелерін көрінеу дұрыс белгілемеу не дауыс беру құпиясын бұзу, егер бұл әрекеттерді депутаттыққа кандидаттың сенім білдірілген адамы, сол сияқты сайлау комиссиясының мүшесі жасаса, – төрт мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға (13 млн 800 мың теңгеге дейін) не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен үш жылға дейінгі мерзімге айналысу құқығынан айыруға немесе онсыз жазаланады (ҚР ҚК 151-бабы).

Брифинг соңында қатысушылар БАҚ сұрақтарына жауап берді.

14 марта т.г. состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы» для СМИ.

Спикер Жанар Буканова рассказала о порядке изготовления избирательных бюллетеней, включения в них кандидатов и партий, их хранении.

Так, избирательные бюллетени печатаются на государственном и русском языках, изготавливаются в равном количестве числу избирателей, доставляются участковым избирательным комиссиям не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов. Помещение, в котором находятся избирательные бюллетени, опечатывается и сдается под охрану органам внутренних дел.

Кроме этого, в избирательный бюллетень включаются все зарегистрированные кандидаты с указанием фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) в алфавитном порядке государственного языка и строка «Против всех». В избирательный бюллетень для голосования за политические партии включаются наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, и строка «Против всех».

Думан Жампеисов проинформировал о полномочиях ЦИК по внесению изменений в избирательные бюллетени в случаях снятия кандидатуры, отмены решений: о выдвижении кандидатом, о регистрации кандидатов, партийных списков.

Изменения в избирательные бюллетени вносятся не позднее дня голосования. Решение о внесении изменений в избирательные бюллетени направляется в вышестоящую избирательную комиссию.

Абдыкарым Акжанов отметил, что за выдачу членом избирательной комиссии гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц предусмотрена административная ответственность  (ст. 110 КоАП РК) и влечет штраф в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Кроме того, фальсификация избирательных документов или документов референдума, внесение фиктивных записей в бюллетени, заведомо неправильный подсчет голосов либо заведомо неправильное установление результатов выборов, либо нарушение тайны голосования, если эти деяния совершены доверенным лицом кандидата в депутаты, а равно членом избирательной комиссии, – наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей  (до 13 млн 800 тыс.тг) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (ст.151 УК РК).

По окончании участники брифинга ответили на вопросы СМИ.

https://www.facebook.com/groups/960970831350992/permalink/1343271916454213/

https://el.kz/aldagy-saylauda-12-mln-nan-asa-azamat-dauys-beredi_67779/

https://baq.kz/saylau-byulletenderinin-birneshe-tusi-bolady-299540/

https://qazaqstan.tv/news/172923/

https://www.youtube.com/watch?v=W0D3hqJvt0Ahttps://inbusiness.kz/kz/last/astana-men-almaty-sajlaushylaryna-tort-turli-byulleten-beriledi

https://inbusiness.kz/kz/last/astana-men-almaty-sajlaushylaryna-tort-turli-byulleten-beriledi

Жамбыл облысы филиалының «Адал сайлау үшін» штабы М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісімен мәслихат депутаттарын кезектен тыс сайлауы бойынша кездесуге қатысып, сайлау туралы заңнаманы талқылап, туындаған сұрақтарға жауап берілді.

***

Штаб Жамбылского областного филиала «За честные выборы» приняли участие во встрече с депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан по внеочередным выборам депутатов маслихата в Таразском региональном университете им. М.Х. Дулати, обсудили законодательство о выборах и ответили на возникшие вопросы.

Ағымдағы жылдың 10 наурызында «Адал сайлау үшін» штабы мүшелерінің БАҚ үшін брифингі өтті.

Жанар Бұқанова сайлау науқаны барысында кандидаттар қызметінің кепілдіктеріне егжей-тегжейлі тоқталды.

Мәселен, депутаттыққа кандидаттар тіркелген күннен бастап және сайлау қорытындылары жарияланғанға дейін жұмыстан, әскери қызметтен және әскери жиындардан босатылуға құқылы, жұмыстан шығарылмайды, олардың келісімінсіз басқа жұмысқа немесе лауазымға ауыстырылмайды, сондай-ақ іссапарға жіберілмейді немесе әскери жиындарға шақырылмайды.

Парламент депутаттығына кандидаттар олар тіркелген күннен бастап сайлау қорытындылары жарияланғанға дейін, сондай-ақ олар Парламент депутаты ретінде тіркелгенге дейін Орталық сайлау комиссиясының келісімінсіз ұсталуға, қамауға алынуға, үйқамаққа алынуға, күштеп әкелуге, сот тәртібімен қолданылатын әкімшілік жазалау шараларына, қылмыстық жауаптылыққа, қылмыс не ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасалған жерде ұсталу жағдайларын қоспағанда, тартыла алмайды.

Думан Жампейісов дауыс беру күні және оның алдындағы күн соттар, прокуратура және ішкі істер органдары, сондай-ақ тұрғын үй қорын пайдалану жөніндегі ұйымдар үшін жұмыс күні болып табылатынын хабарлады. Ішкі істер органдары дауыс беруді өткізу кезінде қоғамдық тәртіп пен сайлау еркіндігін қамтамасыз етеді.

Өз кезегінде жергілікті атқарушы органдар сайлау комиссияларына мүмкіндігі шектеулі азаматтардың сайлау құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа жәрдемдесуге міндетті.

Сонымен қатар, спикер әкімшілік және қылмыстық жауаптылық көзделген сайлау заңнамасының жекелеген бұзушылықтарын айтты.

Әнуарбек Сқақов сайлау комиссияларының азаматтар мен ұйымдардың сайлау заңнамасын бұзу туралы өтініштерін қарау тәртібі мен мерзімдері туралы айтып берді.

Спикер сондай-ақ соттар мен прокуратура органдары сайлау комиссиялары мүшелерінің, азаматтардың, қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің дауыс беруді өткізу мәселелеріне, оның ішінде сайлауға дайындық және оны өткізу кезеңінде келіп түскен сайлау туралы заңнаманы бұзу туралы өтініштерін қабылдауға және оларды бес күн мерзімде, ал дауыс беруге бес күннен аз уақыт қалғанда дауыс беру күні-дереу қарауға міндетті екенін атап өтті.

Брифинг соңында қатысушылар БАҚ сұрақтарына жауап берді.

10 марта т.г. состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы» для СМИ.

Жанар Буканова подробно остановилась на гарантиях деятельности кандидатов в ходе избирательной кампании.

Так, кандидаты в депутаты со дня их регистрации и до опубликования итогов выборов вправе освобождаться от работы, военной службы и военных сборов, не могут быть уволены с работы, переведены на другую работу или должность без их согласия а также направлены в командировку или призваны на военные сборы.

Кандидаты в депутаты Парламента со дня их регистрации и до опубликования итогов выборов, а также до их регистрации в качестве депутата Парламента без согласия Центральной избирательной комиссии не могут быть задержаны, подвергнуты содержанию под стражей, домашнему аресту, приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности, кроме случаев задержания на месте преступления либо совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Думан Жампеисов проинформировал, что день голосования и предшествующий ему день для судов, органов прокуратуры и внутренних дел, а также организаций по эксплуатации жилого фонда является рабочим днем. Органы внутренних дел обеспечивают общественный порядок и свободу выборов при проведении голосования.

В свою очередь местные исполнительные органы обязаны содействовать избирательным комиссиям по обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями.

Помимо этого, спикер озвучил отдельные нарушения выборного законодательства, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ануарбек Скаков рассказал о порядке и сроках рассмотрения избирательными комиссиями заявлений граждан и организаций о нарушениях избирательного законодательства.

Спикер также отметил, что суды и органы прокуратуры обязаны принимать заявления членов избирательных комиссий, граждан, представителей общественных объединений, касающиеся вопросов проведения голосования, в том числе о нарушениях законодательства о выборах, поступившие в период подготовки и проведения выборов, и рассматривать их в пятидневный срок, а поступившие менее чем за пять дней до голосования и в день голосования – немедленно.

По окончании участники брифинга ответили на вопросы СМИ.

https://baq.kz/saylau-2023-kandidattar-qanday-kepildikterge-ie-299239/
https://el.kz/saylau-komissiyasynyn-kelisiminsiz-kandidattar-zhauapqa-tartylmaydy_67417/
https://www.youtube.com/watch?v=MdnaEbuXkAg
https://www.youtube.com/watch?v=P4RaxvdROKQ
https://qazaqstan.tv/news/172760/
https://www.youtube.com/watch?v=vTnuKxGvbKk
https://www.youtube.com/watch?v=Q7DlssthlT8

«Адал сайлау үшін» Қарағанды заңгерлер штабының мүшелері «Қарағанды жоғары медициналық интерколледжі» ЖМ оқытушыларымен және студенттерімен кездесу ұйымдастырды.

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарының сайлауы бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, алдағы сайлаудың негізгі жаңалықтары сараланып, жиналғандардың барлық сұрақтарына жауаптар берілді.

Дауыс беру – өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелейтін қоғамдық өмірдің белсенділігінің көрсеткіші.

***

Членами Карагандинского штаба юристов «За честные выборы»была организована встреча с преподавателями и студентами ЧУ «Карагандинский высший медицинский интерколледж».

Проведена разъяснительная работа о выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, разобрали основные новшества предстоящих выборов и ответили на все интересующие вопросы присутствующих.

Голосование — это показатель активности общественной жизни, который воспитывает патриотизм в подрастающем поколении.

2023 жылғы 10 наурызда «И. Даутов атындағы Петропавл қаласының қызмет көрсету саласы колледжі» КММ педагогтары мен студенттерімен ҚР Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарының сайлау заңнамасын түсіндіру бойынша кездесу өтті, алдағы сайлаудың басты жаңалықтары жарияланды, сайлау туралы сайлау бюллетеньдері, учаскеде дауыс беру тәртібі туралы материалдар ұсынылды, қойылған сұрақтарға түсініктемелер берілді. Кездесуді Астана қаласының заң консультанттары палатасының мүшелері, «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары Әсел Құсайынова мен Валентина Ступак өткізді.

***

10 марта 2023 года состоялась встреча с педагогами и студентами КГУ «Колледж сферы обслуживания г.Петропавловска им.И.Даутова» по разъяснению выборного законодательства депутатов Мажилиса и маслихатов РК, освещены главные новшества предстоящих выборов, представлены материалы об избирательных бюллетенях о выборах, о порядке голосования на участке, даны пояснения на задаваемые вопросы. Встречу провели члены Палаты юридических консультантов города Астана, как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Кусаинова Асель и Ступак Валентина.

Атырау облысы «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігі филиалының мүшелері «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» оқытушыларына сайлау құқығының өзекті мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

***

Члены филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Атырауской области, как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели разъяснительную работу по актуальным вопросам избирательного права преподавателям «Атырауский государственный университет им.Х. Досмухамедова».

2023 жылғы 10 наурызда «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық филиалының төрағасы Б.Қ.Сұлтанов «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушы ретінде сайлау құқығының өзекті мәселелері бойынша «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 5510 әскери бөлімі» РММ офицерлік құрамына, түсіндру жұмыстарын жүргізді.

Спикер қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.

Кездесу соңында қатысушылар жылы лебіздерін білдіріп, алғыстарын білдірді.

***

10 марта 2023 года председатель Акмолинского областного филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Султанов Б.К. как участник консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провел разъяснительную работу по актуальным вопросам избирательного права с офицерским составом РГУ «Воинская часть 5510» Национальной гвардии Республики Казахстан».

Спикер ответили на интересующие вопросы присутствующих.

По завершении встречи присутствующие сказали теплые слова пожеланий и выразили благодарность.

Ақмола облысы «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ облыстық филиалының төрағасы, «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушысы ретінде Бақыт Сұлтановтың «Степной маяк» газеті үшін мақаласы.

https://sm-news.kz/…/stepnoj-mayak-kokshetau…/…

***

Статья председателя областного филиала РОО «Казахстанский союз юристов» Акмолинской области, как участника консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Бахыта Султанова для газеты «Степной маяк».

https://sm-news.kz/…/stepnoj-mayak-kokshetau…/…

Нет описания фото.

Ақмола облысы «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ облыстық филиалының төрағасы, «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушысы ретінде Бақыт Сұлтановтың «Газета on-line» газеті үшін мақаласы.

Статья председателя областного филиала РОО «Казахстанский союз юристов» Акмолинской области, как участника консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Бахыта Султанова для газеты «Газета on-line».

«Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ атқарушы директоры, «Адал сайлау үшін» штабының мүшесі Ақжанов Әбдіқарым Atameken Business News телеарнасында «Түскі формат» бағдарламасына қатысты.

***

Исполнительный директор РОО «Казахстанский союз юристов», член штаба «За честные выборы» Акжанов Абдыкарым принял участие в программе «Дневной формат» на телеканале Atameken Business News.

2023 жылғы 09 наурыз күні «Қазақстан заңгерлер одағы»Республикалық қоғамдық бірлестігінің Ақмола облыстық филиалының төрағасы Б.Қ.Сұлтанов және «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары сайлау құқығының өзекті мәселелері бойынша Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің «Заң тану» кафедрасының студенттеріне, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңын, түсіндру жұмыстарын жүргізді.

Спикерлер қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.

Кездесу соңында қатысушылар жылы лебіздерін білдіріп, алғыстарын білдірді.

***

09 марта 2023 года председатель Акмолинского областного филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Султанов Б.К., а также участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели разъяснительную работу по актуальным вопросам Конституционнного закона «О выборах в Республике Казахстан» со студентами — юристами Кокшетауского университета им.Абая Мырзахметова.

Спикеры ответили на интересующие вопросы присутствующих.

По завершении встречи присутствующие сказали теплые слова пожеланий и выразили благодарность.

Ағымдағы жылдың 9 наурызында Шымкент қаласының «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары, «Шымкент қаласының заң консультанттары палатасының» заң консультанттары атынан Түркістан облысының медицина колледжінде студенттермен, оқытушылармен Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша кездесу өткізді.

***

9 марта текущего года участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» города Шымкент, в лице юридических консультантов «Палаты юридических консультантов города Шымкент» провели встречу в медицинском колледже Туркестанской области со студентами, преподавателями по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Ағымдағы жылдың 9 наурызында Қостанай облысының «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша «Большевичка» ӨК-тің қызметкерлерімен кездесу өткізді.

***

9 марта текущего года участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Костанайской области провели встречу с сотрудниками ПРК «Большевичка» по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

«Адал сайлау үшін» штабының мүшесі Д. Жампейісов «QazaqstanTV» телеарнасында «Бәсеке кепілі — байқаушы» тақырыбында «Ашық алаң» бағдарламасына қатысты.

Член штаба «За честные выборы» Д. Жампеисов принял участие в передаче «Ашық алаң» на телеканале «QazaqstanTV» на тему : «Бәсеке кепілі — байқаушы».

«Ашық алаң». Бәсеке кепілі - байқаушы

YOUTUBE.COM

«Ашық алаң». Бәсеке кепілі — байқаушы

#Қазақстан #ҰлттықАрна #QazaqstanTVШұғыл ақпараттар: https://t.me/+epGbOLbwf240Mzg6Қазақстан — https://qazaqstan.tv/Facebook — https://www.facebook.com/qazaq…

2023 жылғы 09 наурызда Астана қаласының заң консультанттары палатасының мүшелері, «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде Петропавл қ. «Солтүстік Қазақстан Университеті» колледжінің студенттерімен және оқытушыларымен сайлау құқығының өзекті мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

***

09 марта 2023 года члены Палаты юридических консультантов города Астана, как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели разъяснительную работу по актуальным вопросам избирательного права со студентами и преподавателями колледжа «Северо-Казахстанский Университет» г. Петропавловск.

«Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ атқарушы директоры, «Адал сайлау үшін» штабының мүшесі Ақжанов Әбдіқарым Atameken Business News телеарнасында «Түскі формат» бағдарламасына қатысты.

***

Исполнительный директор РОО «Казахстанский союз юристов», член штаба «За честные выборы» Акжанов Абдыкарым принял участие в программе «Дневной формат» на телеканале Atameken Business News.

https://baigenews.kz/ob-osobennostyah-protsedury-golosovaniya-rasskazali-yuristy_148692/

https://baigenews.kz/vybory-2023-chto-zabyvayut-deklarirovat-kandidaty-v-deputaty_148693/

https://qazaqstan.tv/index.php/news/172636/

https://el.kz/amp/adal-saylau-ushin-shtab-musheleri-dauys-beru-erezhelerin-tusindirdi_67093/

https://baq.kz/saylau-2023-saylauda-dauys-beru-rasiminin-erekshelikteri-qanday-299005/

https://baigenews.kz/yurist-prokommentiroval-zaderzhaniya-kandidatov-v-deputaty-mazhilisa_148696/

https://yk.kz/news/politika/vyiboryi-2023-chto-zabyivayut-deklarirovat-kandidatyi-v-deputatyi-297376.html

Ағымдағы жылдың 7 наурызында «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары «Шымкент қаласының заң консультанттары палатасы» заң консультанттары атынан Түркістан облысының патология және анатомия бюросының медициналық орталығында Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша дәрігерлермен және медициналық қызметкерлермен кездесу өткізді.

***

7 марта текущего года участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» в лице юридических консультантов «Палата юридических консультантов города Шымкент» провели встречу с врачами и медицинским персоналом в медицинском центре бюро патологии и анатомии Туркестанской области по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

«Заңгерлер адал сайлау үшін» штабы «ҚР сайлау туралы» заңның қолданылуына, сондай-ақ кандидаттар мен сайлау процесіне басқа да қатысушылардың белсенділігіне байланысты қоғамдық кеңістік пен жағдайды зерттеуді жалғастыруда.

Науқанның өткен кезеңінде штаб мүшелерінің назарына құқықтық тұрғыдан егжей-тегжейлі түсіндіруді қажет ететін бірқатар оқиғалар түсті.

Бірінші. Декларациялар бойынша.

Әлеуметтік желілерде округтік сайлау комиссияларының Парламент Мәжілісі депутаттығына жекелеген кандидаттарды тіркеуді жоюы туралы хабарламалар жиі орналастырылуда.

Біз бұл мәселені жан-жақты қарастырдық.

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңның 89-бабы 2-тармағының талаптарына сәйкес кандидат және оның жұбайы (зайыбы) тіркелгенге дейін тұрғылықты жері бойынша Мемлекеттік кіріс органдарына активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны ұсынады.

Кандидат тіркелген күннен бастап 15 күн ішінде мемлекеттік кіріс органдары осы декларацияларда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын тексеруге тиіс.

Егер сәйкессіздіканықталса, онда бұл округтік сайлау комиссиясының кандидатты тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға әкеп соғады (пп.Конституциялық заңның 89-бабы 4-3-тармағы).

Ең жиі бұзушылық — кандидаттар мен олардың жұбайлары декларацияларда оларда бағалы қағаздар мен акциялардың, ТК құрылысына үлестік қатысу шарттарының, кредиттер бойынша берешектің, авторлық туындыларға құқықтардың болуын көрсетпегені.

Көбінесе үміткерлер тоқсаныншы жылдары мемлекеттік меншікті жекешелендіру кезеңінде ата-аналары жазған акциялардың иелері бола алатындығын ұмытады.

Бұл ретте жекелеген кандидаттар салық органдарына қосымша декларациялар жібереді. Бірақ тіркеуден кейінгі сайлау туралы заңнамада қосымша декларация тапсыру қарастырылмаған.

Сонымен қатар, кандидатты тіркеу туралы шешімнің күшін жою туралы Орталық сайлау комиссиясына және (немесе) Жоғарғы Сотқа 7 күн мерзімде шағым жасалуы мүмкін (Конституциялық заңның 89-бабының 7-тармағы).

Екінші. Әлеуметтік желілерде Парламент Мәжілісі депутаттығына жекелеген кандидаттарды «ұстау» туралы ақпарат таратылды. Мұнда Мен екі істі бөлшектегім келеді

Біріншіден,

Жеке блогерлер а.ж. 28 ақпанда Алматы қаласы бойынша № 3 округ бойынша үміткерді полиция «ұстады» деп атап өтті.

Бұл жағдайда блогерлер бастапқыда «ұстау» терминін дұрыс қолданбаған.

Депутаттыққа кандидатты (А) полиция қызметкерлері қадағалау органына оның құқықтарын түсіндіру мақсатында және материалдардың сотқа келіп түскені туралы хабарламамен танысу үшін жібере алады.

Егер осы жағдайды ашық көздер бойынша зерделейтін болсақ, онда іс жүзінде кандидат Алматы қаласының № 3 округтік сайлау комиссиясында Парламент Мәжілісінің депутаттығына тіркелді.

Алайда, тіркелгенге дейін (10 ақпан) және үгіт-насихат кезеңі басталғанға дейін (18 ақпан) өзінің «Facebook» парақшасында үгіт белгілері бар бейне хабарлама жариялады.

Бұл ӘҚБтК-нің 102-бабы бойынша құқық бұзушылық болып табылады пен (оған тыйым салу кезеңіндегі үгіт).

Осы фактіні қадағалау органдары анықтағаннан кейін мұндай бұзушылықтарға жол берген кандидат құқықтарды түсіндіру және сотқа материалдар дайындау үшін шақырылады.

Алайда, шақыру қағазын бірнеше рет елемеген және келуден бас тартқан жағдайда, қадағалау органдары кандидаттың орналасқан жерін белгілеуге және оны прокуратураға шығарып салу үшін полицияны тартуға құқылы.

28 ақпанда кандидатты Алматы қаласы Әуезов ауданының прокуратурасына полиция шығарып салған кезде де солай болды.

Сондай-ақ, ол прокурордың қаулысымен танысудан және оның көшірмесін алудан бас тартқаны туралы хабарланды (1 наурызда сотқа жіберілді).

3 наурызда сот қаулысымен кандидат ӘҚБтК-нің 102-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды (15 АЕК айыппұл).

Екіншіден,

Ағымдағы жылдың 28 ақпанында Алматы қаласының жергілікті полиция қызметкерлері сайлауға қатысуға басқа үміткер тарапынан үй қамауында ұстау шарттарын бұзу фактісін анықтады.

Соттың санкциясы бойынша «үй қамауы» түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау кезінде оған қатысты шектеулер, оның ішінде тұрғын үйден шығуға тыйым салу белгіленді.

Осыған қарамастан, бұл азамат өз еркімен тұрғылықты жерінен кетіп, үй қамау шарттарын бұзды.

Осыған байланысты сот актісін орындау мақсатында полиция қызметкерлері оны нақты тұратын жеріне алып барды.

Азаматша ол Мәжіліс депутаттығына кандидат болып табылады және иммунитетті — қол сұғылмаушылықты пайдаланады, осыған байланысты полицияның оны ұстауға құқығы жоқ деген әрекеттерінің заңсыздығы туралы айыптауларнегізсіз.

Бұл азаматша ҚК 272-бабының 1-бөлігі бойынша сотқа берілді.

Ол ауыр қылмыс жасады деп күдіктелгендіктен, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңның 47-бабы 3-тармағының ережелері оған қолданылмайды.

Яғни, Орталық сайлау комиссиясының келісімі оны ұстауға, қамауға алуға немесе үй қамауына алуға, әкелуге, оған сот тәртібімен қолданылатын әкімшілік жаза шараларын қолдануға, қылмыстық жауаптылыққа тартуға талап етілмейді.

***

О некоторых нарушениях выборного законодательства

Штаб «Юристы за честные выборы» продолжает изучать публичное пространство и ситуацию, связанную с применением Закона «О выборах в РК», а также активностью кандидатов и других участников электорального процесса.

За прошедший период кампании в поле зрения членов штаба попал ряд событий, которые требуют подробного разъяснения с правовой точки зрения.

Первое, по декларациям

В социальных сетях все чаще размещаются сообщения об отмене окружными избирательными комиссиями регистрации отдельных кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента.

Мы разобрались в этом вопросе.

В силу требований пункта 2 статьи 89 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» кандидат и его (ее) супруга (супруг) до регистрациипредставляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах.

В течение 15 дней со дня регистрации кандидата органы государственных доходов должны проверить достоверность сведений отраженных в этих декларациях.

Если же обнаружится недостоверность, то это служит основанием для отмены окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата (пп.4 п.4-3 ст.89 Конституционного закона).

Наиболее частым нарушением является то, что кандидаты и их супруги в декларациях не отразили наличие у них ценных бумаг и акций, договоров долевого участия в строительстве ЖК, задолженности по кредитам, прав на авторские произведения.

Зачастую кандидаты забывают, что могут являться владельцами акций, которые записывали на них родители в период приватизации госсобственности в девяностых годах.

При этом отдельные кандидаты направляют в налоговые органы дополнительные декларации. Но сдача дополнительной декларации законодательством о выборах после регистрации не предусмотрена.

Вместе с тем, отмена решения о регистрации кандидата может быть в 7-дневный срокобжалована в Центральную избирательную комиссию и (или) Верховный Суд (п.7 ст.89 Конституционного закона).

Второе. В социальных сетях была распространена информация о «задержании» отдельных кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. Здесь хотелось бы разобрать два кейса

Во-первых,

Отдельными блогерами упоминалось, что 28 февраля т.г. полицией была «задержана» кандидат по г.Алматы, баллотирующаяся по округу № 3.

В данном случае блогерами изначально не верно применен термин — «задержание».

Кандидат в депутаты может быть ПРЕПРОВОЖДЕН(А) сотрудниками полиции в надзорный орган с целью разъяснения его (её) прав и для ознакомления с уведомлением о поступлении материалов в суд.

Если изучить данную ситуацию по открытым источникам, то фактически дело обстояло так, что кандидат была зарегистрирована в депутаты Мажилиса Парламента в ОИК №3 г.Алматы.

Однако, до регистрации (10 февраля) и до начала этапа агитационной кампании (18 февраля) на своей странице в «Facebook» опубликовала видеообращение с признаками агитации.

Это является административным правонарушением по ст.102 КоАП (агитация в период ее запрещения).

После установления данного факта надзорными органами кандидата, допустившего такие нарушения, приглашают для проведения разъяснения прав и подготовки материалов для суда.

Однако, в случае неоднократного игнорирования повестки и отказа от явки надзорные органы вправе установить местонахождение кандидата и привлечения полиции для препровождения его (её) в прокуратуру.

Так и произошло, когда 28 февраля кандидат была препровождена полицией в прокуратуру Ауэзовского района г.Алматы.

Также, сообщалось, что она отказалась от ознакомления и получения копии постановления прокурора (в суд направили 1 марта).

3 марта постановлением суда кандидат привлечена к административной ответственности по ст.102 КоАП (штраф 15 МРП).

Во-вторых,

28 февраля т.г. сотрудниками МПС г.Алматы выявлен факт нарушения условий содержания под домашним арестом со стороны другого претендента на участие в выборах.

По санкции суда при избрании меры пресечения в виде «домашнего ареста» в отношении нее установлены ограничения, в т.ч. запрет на выход из жилища.

Несмотря на это, данная гражданка самовольно покинула место жительства, чем нарушила условия домашнего ареста.

В этой связи в целях исполнения судебного акта сотрудники полиции препроводили ее по месту фактического проживания.

Обвинения о незаконности действий полиции о том, что они не имели права ее задерживать, так как она является кандидатом в депутаты Мажилиса и пользуется иммунитетом-неприкосновенностью, не состоятельны.

Данная гражданка предана суду по ч.1 ст.272 УК.

Поскольку она подозревается в совершении тяжкого преступления, то положения пункта 3 статьи 47 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» на нее не распространяются.

То есть, согласия Центральной избирательной комиссии не требуется на ее задержание, содержание под стражей или домашним арестом, привод, применение к ней мер административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечение к уголовной ответственности.

Ақмола облысының «Қазақстан заңгерлер одағы» облыстық филиалының басшысы Бақыт Сұлтанов «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушысы ретінде AQMOLA NEWS ақпараттық порталына сұхбат берді.

***

Руководитель областного филиала «Казахстанский союз юристов» Акмолинской области, как участник консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Бахыт Султанов дал интервью информационному порталу AQMOLA NEWS.

Какие новшества нас ожидают в предстоящих выборах - Aqmola News

AQMOLANEWS.KZ

Какие новшества нас ожидают в предстоящих выборах — Aqmola News

Об этом рассказал председатель областного филиала РОО «Казахстанский союз юристов» Бахыт Султанов. Восьмой созыв Мажилиса Парламента будет формироваться по ново…

03.03.2023 жылы «Адал сайлау үшін» штабының мүшесі Сихымбаев Нұрлан Жетісу облысы Ескелді ауданында Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 18404 әскери бөлімінің әскери қызметшілерімен кездесу өткізді.

03.03.2023 года член штаба «За честные выборы» Сихимбаев Нурлан провел встречу в Ескельдинском районе области Жетісу с военнослужащими войсковой части 18404 Министерства Обороны Республики Казахстан по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

«Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ төрағасы, республикалық заң консультанттары алқасының төрағасы, «Адал сайлау үшін» штабының басшысы Серік Ақылбай Ұлытау облысы Жәйрем тау-кен байыту комбинатының қызметкерлерімен Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша кездесу өткізді.

***

Председатель РОО «Казахстанский союз юристов», председатель Республиканской коллегии юридических консультантов, руководитель штаба «За честные выборы» Серік Ақылбай провел встречу с работниками Жайремского горно-обогатительного комбината Улытауской области по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Ағымдағы жылдың 3 наурызында БАҚ үшін «Адал сайлау үшін» штабы мүшелерінің брифингі өтті.

Спикер Жанар Бұқанова сайлау заңнамасына сәйкес сайлаушылар тізімін азаматтардың тұрғылықты жері бойынша әкімдіктер жасайтынын және сайлау комиссияларына жіберілетінін айтты.

Әкімдіктер барлық деректерді жеке тұлғалардың мемлекеттік деректер базасы негізінде қалыптастыратынын атап өткен жөн.

Бұдан басқа, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына сәйкес сайлау құқығын іске асыру және азаматты сайлаушылар тізіміне енгізу мақсатында тұрғылықты жері, ғимараты немесе үй-жайы меншік иесінің өтініші негізінде тұрғылықты жері бойынша тіркеуден шығарылған адамдарды сайлау күні сайлау учаскесінің мекенжайы бойынша ғимаратта немесе үй-жайда тіркеуге жол беріледі.

Спикер Думан Жампейісов сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығы бар азаматтар енгізілетінін атап өтті. Дауыс беруден 15 күн бұрын азаматтарға тізімдермен танысуға және өз деректерінің дұрыстығын тексеруге мүмкіндік беріледі.

Сонымен қатар, спикер Астана және Алматы қалалары бойынша Өзін-өзі ұсынған кандидаттар арасында қолданыстағы заңнаманы бұзу жағдайлары жиі кездесетінін атап өтті. Мәселен, ӘҚБтК-нің 104-бабына сәйкес сайлау қорытындыларына ықпал ету мақсатында жалған немесе ар-намысқа нұқсан келтіретін мәліметтерді тарату құқық бұзушылық болып табылады және әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады. Сот үгіт талаптарын бұзды деп тану негізінде сайлау комиссиясы кандидатты тіркеудің күшін жоюға құқылы.

Кандидаттарды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын мүлтіксіз сақтауға тағы да шақырамыз.

***

3 марта т.г. состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы» для СМИ.

Спикер Жанар Буканова рассказала, что согласно выборному законодательству, списки избирателей составляются акиматами на местах по месту жительства граждан и направляются в избирательные комиссии.

Следует отметить, что акиматы все данные формируют на основании государственной базы данных физических лиц.

Кроме того в целях реализации избирательного права и включения гражданина в список избирателей согласно Конституционному закону Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» регистрация лиц, снятых с регистрации по месту жительства на основании заявления собственника жилища, здания или помещения, в день выборов допускается в здании или помещении по адресу избирательного участка

Спикер Думан Жампеисов отметил, что в списках избирателей включаются граждане, обладающие активным избирательным правом. За 15 дней до голосования гражданам предоставляется возможность ознакомиться со списками и проверить правильность своих данных.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что нередки случаи нарушения действующего законодательства среди кандидатов самовыдвиженцев по гг. Астана и Алматы. Так, согласно ст. 104 КоАП распространение ложных или порочащих честь сведений с целью влияния на итоги выборов является правонарушением и влечет административную ответственность. На основании признания судом нарушения требований агитации избирательная комиссия вправе отменить проведенную регистрацию кандидата.

Еще раз призываем кандидатов неукоснительно соблюдать требования законодательства Республики Казахстан.

https://www.facebook.com/groups/960970831350992/permalink/1337125393735532/

https://el.kz/4-nauryzdan-bastap-saylaushylar-ozinin-tizimde-bar-zhogyn-teksere-alady_66656/

https://baq.kz/astanada-adal-saylau-ushin-shtabynyn-kezekti-otyrysy-otti-298721/

https://baigenews.kz/izbirateli-mogut-propisatsya-na-uchastke-v-den-vyborov_148489/

https://24.kz/ru/news/social/item/589444-s-4-marta-kazakhstantsy-mogut-proverit-sebya-v-spiskakh-izbiratelej

Ағымдағы жылдың 3 наурызында Қостанай облысының «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша Арқалық қаласының аймақтық аурухананың дәрігерлері мен медициналық қызметкерлерімен кездесу өткізді.

***

3 марта текущего года участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Костанайской области провели встречу с врачами и медицинским персоналом региональной больницы города Аркалык по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Ағымдағы жылдың 3 наурызында Қостанай облысының «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша Амангелді ауданының орта мектебінің мұғалімдерімен кездесу өткізді.

***

3 марта текущего года участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Костанайской области провели встречу с учителями средней школы Амангельдинского района по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Ағымдағы жылдың 1 наурызында Қостанай облысының «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары Сарыкөл аудандық ауруханасының дәрігерлерімен және медицина қызметкерлерімен Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша кездесу өткізді.

1 марта текущего года участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Костанайской области провели встречу с врачами и с медицинским персоналом Сарыкольской районной больницы по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Ағымдағы жылдың 1 наурызында Атырау облысының «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары Парламент Мәжілісі мен Қазақстан Республикасы мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша Атырау мұнай өңдеу зауытының қызметкерлерімен кездесу өткізді.

1 марта текущего года участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» Атырауской области провели встречу с сотрудниками Атырауского нефтеперерабатывающего завода по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Шымкент қаласының «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігі филиалының мүшелері Б.А. Жұмабаева мен Г. Р. Абдурахманова «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде Шымкент қаласының №10 емханасының қызметкерлеріне Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттарды кезектен тыс сайлау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

***

Члены филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» г.Шымкент Джумабаева Б.А. и Абдурахманова Г.Р., как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели разъяснительную работу по внеочередным выборам депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан работникам Шымкентской городской поликлиники №10.

Ағымдағы жылдың 28 ақпанында БАҚ үшін «Адал сайлау үшін» штабы мүшелерінің брифингі өтті.

Штаб «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» заңды қолдануға байланысты ақпараттық кеңістік пен ахуалға мониторинг жүргізуді жалғастыруда.

Сайлау науқанының элементтерінің бірі заңды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу және депутаттыққа кандидаттар мен саяси партиялардың заңнаманың барлық талаптарын сақтауы болып табылады.

Уәкілетті органдардың кандидат тіркелгенге дейін «Сайлау туралы» ҚР Заңының 89 және 104-баптарына сәйкес кандидаттар мен олардың жұбайлары тапсыратын активтер мен міндеттемелер туралы салық декларацияларының мазмұнын (250.00-нысан) бағалауы ерекше маңызға ие.

Спикер Әбдікәрім Ақжанов «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңының 89 және 104-баптарына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары:

1) кандидаттардан және олардың жұбайларынан активтер мен міндеттемелер туралы декларациялар қабылдау;

2) кандидат тіркелген күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеруді қамтиды.

Ақпараттық өрісте округтік сайлау комиссиялары мен ОСК-ның кандидаттарға қатысты қабылданатын шешімдері туралы әртүрлі ақпарат таралатынын ескере отырып, Орталық сайлау комиссиясы мен кандидаттардың құқықтары мен міндеттерін толығырақ түсіндіру қажет деп санаймыз.

Сот үгіт талаптарын бұзды деп тану негізінде округтік сайлау комиссиясы кандидатты тіркеудің күшін жоюға құқылы.

Мәселен, сот кабинетінен алынған мәліметтер бойынша, үгіт жүргізу талаптары мен шарттарын бұзғаны үшін бүгінгі күні 12 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Барлық осы жағдайлар бойынша округтік сайлау комиссия сотының шешімдері негізінде кандидаттарды тіркеуден бас тартуға құқылы.

Спикер Думан Жампейісов үгіт ережелерін бұзу немесе «ҚР-дағы сайлау туралы» Заңның басқа да бұзылу жағдайларын анықтауды прокуратура органдары да, өзге де адамдар да жүзеге асыра алатынын атап өтті.

Мұндай фактілер анықталған жағдайда ОСК-ға өтініш беру жүзеге асырылады.

Мысалы, ҚР ӘҚБтК-нің 102-бабы бойынша бұзушылыққа жол берген кандидаттың бірін әкімшілік жауапкершілікке тарту — кандидатты, саяси партия ұсынған партиялық тізімді тіркеу мерзімі аяқталғанға дейін сайлау алдындағы үгітті сайлау күні не оның алдындағы күні өткізу жағдайы жалпыға қолжетімді болып табылады.

Үгіт-насихат кезеңі басталғанға дейін дауыс беруге шақырумен ашық көпшілік алдында үндеу осылай болды.

Соттың шешімі негізінде ОСК мұндай кандидатты тіркеуден шығаруға толық құқылы.

Спикер Жанар Бұқанова сайлау қорытындыларына ықпал ету мақсатында сайлау компаниясы барысында тағы бір жалпы бұзушылық жалған немесе ар-намысқа нұқсан келтіретін мәліметтерді тарату болып табылатынын хабарлады — ӘҚБтК-нің 104-бабы (кандидаттар, саяси партиялар туралы көрінеу жалған мәліметтерді тарату немесе сайлау нәтижесіне ықпал ету мақсатында олардың ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін өзге де іс-әрекеттер жасау).

Бұл белгілі бір кандидатқа немесе партияға дауыс бермеуге шақыратын әрекеттер немесе өтініштер, сондай-ақ ар-намыс пен қадір-қасиетке нұқсан келтіретін қорлау немесе басқа әрекеттер деп танылады.

Бұл жағдайда мұндай әрекеттерді жасаған жеке немесе заңды тұлғаға қатысты зардап шеккен тарап не 3-тұлға құқықтық ден қою шараларын қабылдау үшін прокуратура органдарына жүгінуге құқылы.

Өз кезегінде прокуратура ОСК-ға істі сотқа беру туралы өтінішпен жүгінеді.

Спикер Әнуарбек Ысқақов мемлекет барлық кандидаттарға сайлау алдындағы үгіт жүргізу үшін бұқаралық ақпарат құралдарына қол жеткізудің тең жағдайларына кепілдік беруге міндетті екенін айтты.

Сайлау алдындағы үгіт және одан кейінгі дауыс беру кезеңі-бұл сайлау туралы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тарту қаупі жоғары уақыт, өйткені азаматтар «білместен» немесе «абайсызда» заң бұзушылыққа жататын әрекеттерді жасауы мүмкін.

Сайлау алдындағы үгіт және дауыс беру барысында жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілік белгіленген тыйым салынған іс-қимылдардың тізбесі (не істеуге тыйым салынады):

— анонимді үгіт материалдарын дайындау немесе тарату, яғни барлық үгіттік баспа материалдарында осы материалдарды шығарған ұйым, олардың басып шығарылған орны, таралымы, тапсырыс берген тұлғалар, сондай-ақ қандай қаражаттан төленгені туралы мәліметтер болуы тиіс. Сонымен, егер сіз жоғарыда көрсетілген мәліметтерсіз  үгіт-насихат плакатын немесе парақшаны таратсаңыз, мұндай плакаттың авторы ҚР ӘҚБтК 113-бабы бойынша жауапқа тартылуы мүмкін;

— дауыс беру күніне дейін және дауыс беру күні бес күн ішінде қоғамдық пікірге сауалнамалар, сайлау болжамдарын жариялау, сондай-ақ сайлау күні дауыс беруге арналған үй-жайда немесе пунктте қоғамдық пікірге сауалнама жүргізу. Мұндай әрекеттер үшін ҚР ӘҚБтК-нің 120-бабы бойынша жауапкершілік белгіленді;

Сондай-ақ спикер Орталық сайлау комиссиясы оларға қатысты прокуратура материалдарын сотта қарау мүмкіндігі туралы шешім қабылдағанға дейін депутаттыққа кандидаттарға қол сұғылмайтынын атап өтті.

Қазіргі науқан аясында мұндай мысалдар, өкінішке орай, кездеседі.

Саяси партиялар да, жеке тұлғалар – партия жетекшілері де шабуылға ұшыраған фактілер бар.

Көбінесе мұндай заңсыз әрекеттерді өзін — өзі ұсынған үміткерлермен жол беріледі.

Осыған байланысты біз науқанның барлық қатысушыларын заңнаманың талаптарын қатаң сақтауға және ауыр құқықтық салдары болуы мүмкін әрекеттерді жасамауға шақырамыз.

Өз кезегінде біздің штаб сайлауда заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету мүддесінде кандидаттарға және сайлау процесінің басқа да қатысушыларына кез келген консультациялық қолдау көрсетуге дайын.

28 февраля т.г. состоялся брифинг членов Штаба «За честные выборы» для СМИ.

Штаб продолжает мониторить информационное пространство и ситуацию, связанную с применением Закона «О выборах в Республике Казахстан».

Одним из элементов избирательной кампании является проведение законной агитационной работы и соблюдение кандидатами в депутаты и политическими партиями всех требований законодательства.

Особое значение имеет оценка уполномоченными органами содержания налоговых деклараций об активах и обязательствах (ф. 250.00), которые сдают кандидаты и их супруги согласно статье 89 и 104 Закона РК «О выборах» до регистрации кандидата.

Спикер Абдыкарим Акжанов проинформировал, что в соответствии со статьей 89 и 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» органы государственных доходов обеспечивают:

1) прием деклараций об активах и обязательствах от кандидатов и их супругам;

2) проверку достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом) в течение пятнадцати календарных дней со дня регистрации кандидата.

Учитывая, что в информационном поле распространяется различного рода информация о принимаемых решениях окружных избирательных комиссий и ЦИК в отношении кандидатов считаем необходимым более подробно пояснить права и обязанности Центральной избирательной комиссии и кандидатов.

На основании признания судом нарушения требований агитации Окружная избирательная комиссия вправе отменить проведенную регистрацию кандидата.

Так, по сведениям полученным из Судебного кабинета, за нарушение требований и условий проведения агитации на сегодняшний день привлечено к административной ответственности 12 человек.

По всем этим случаям на основании решений суда ОИК вправе отказать кандидатам в регистрации.

Спикер Думан Жампеисов отметил, что выявление случаев нарушения правил агитации, либо других нарушений Закона «О выборах в РК», может осуществляться как органами прокуратуры, так и иными лицами.

В случае выявления таковых фактов осуществляется подача обращения в ЦИК.

Например, общедоступным является случай привлечения к административной ответственности одного из кандидатов,   допустившего нарушение по ст.102 КоАП РК — Проведение предвыборной агитации до окончания срока регистрации кандидата, партийного списка, выдвинутого политической партией, в день выборов либо предшествующий им день.

Так имело место до начала периода агитации открытое публичное обращение с призывами голосовать.

На основании решения суда ЦИК имеет полное право снять с регистрации такого кандидата.

Спикер Жанар Буканова сообщила, чтодругим распространённым нарушением в ходе электоральной компании является распространение ложных или порочащих честь сведений с целью влияния на итоги выборов — ст. 104 КоАП (распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях или совершение иных действий, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, в целях влияния на исход выборов).

Таковыми признаются действия или заявления с призывами не голосовать за того или иного кандидата либо партию, а также оскорбления или другие действия, порочащие честь и достоинство.

В этом случае в отношении физического или юридического лица, предпринявшего таковые действия, пострадавшая сторона либо 3-и лица вправе обратиться в органы прокуратуры для принятия мер правового реагирования.

В свою очередь прокуратура обращается в ЦИК с заявлением о передаче дела в суд.

Спикер Ануарбек Скаков рассказал, что всем кандидатам государство обязано гарантировать равные условия доступа к средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации.

Период предвыборной агитации и последующего голосования — это время в течение которого высок риск привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о выборах, так как граждане «по незнанию» или «неосторожности» могут совершать действия, подпадающие под нарушение закона.

Перечень запрещенных действий в ходе предвыборной агитации и голосования, за совершение которых установлена административная ответственность (что запрещается делать):

— изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, то есть все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания, тираже, лицах, сделавших заказ, а также из каких средств оплачено. Так, если распространить самодельный агитационный плакат или листовку, без указанных выше сведений, то автор такого плаката может быть привлечен к ответственности по ст.113 КоАП РК;

— опубликование опросов общественного мнения, прогнозов выборов в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования, а также проведение опроса общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования. За такие действия установлена ответственность по ст.120 КоАП РК;

Также спикер подчеркнул, что кандидаты в депутаты являются неприкосновенными до тех пор, пока Центральная избирательная комиссия не примет решение о возможности рассмотрения в отношении них материалов прокуратуры в суде.

Таковые примеры в рамках текущей кампании тоже, к сожалению, встречаются.

Есть факты, когда нападкам подвергались как политические партии, так и отдельные личности – лидеры партий.

Чаще всего такие незаконные действия допускают кандидаты — самовыдвиженцы.

В этой связи мы призываем всех участников кампании строго придерживаться требований законодательства и не предпринимать действий, способных иметь тяжелые правовые последствия.

В свою очередь наш штаб готов оказывать любую консультативную поддержку кандидатам и другим участникам электорального процесса в интересах обеспечения законности и порядка на выборах.

Республикалық заң консультанттары алқасының төрағасы, «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ төрағасы, «Адал сайлау үшін» штабының басшысы Ақылбай Серік Байсейітұлы және ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының электоралды оқыту орталығының басшысы, «Адал сайлау үшін» штабының мүшесі Жанар Қаликанқызы Бұқанова «Khabar NEWS» телеарнасында «Сайлау және бақылау» тақырыбында «Біздің мақсат» ақпараттық-талдамалық ток-шоуына қатысты.

Председатель Республиканской коллегии юридических консультантов, председатель РОО «Казахстанский союз юристов», руководитель штаба «За честные выборы» Ақылбай Серік Байсеитұлы  и руководитель Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК, член штаба «За честные выборы»  Буканова Жанар Каликановна приняли участие в информационно-аналитическом ток-шоу «Біздің мақсат» на телеканале «Khabar NEWS» на тему: «Выборы и контроль».

«Адал сайлау үшін» заңгерлер штабы мүшелерінің Қарағанды облысының «Абай» шахтасының жұмысшыларымен кездесуі өтті. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарының депутаттарын сайлау және сайлаушылардың құқықтары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді.


Состоялась встреча членов штаба юристов «За честные выборы» с рабочими шахты «Абайская» Карагандинской области. Была проведена разъяснительная работа о выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и правах избирателей.

Шығыс Қазақстан облысының «Адал сайлау үшін» штабының мүшелері облыстық соттың төрешілерімен, мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың төрешілерімен, Өскемен қаласы әкімінің аппаратымен, прокурорлармен, АСК өкілдерімен «Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарын сайлаудың құқықтық аспектілері» тақырыбында кездесу өткізді.

Членами штаба «За честные выборы» Восточно-Казахстанской области проведена встреча с судьями областного суда, с судьями специализированного межрайонного экономического суда, с аппаратом акима г. Усть-Каменогорск, прокурорами, представителями ТИК на тему: «Правовые аспекты выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан».

2023 жылғы 27 ақпанда Өскемен қаласында ЕҚЫҰ-ның Австриядан келген Markus Krottmayer, Франциядан келген Camille Forite халықаралық байқаушыларымен және «Адал сайлау үшін» штабының мүшесі А. Ариновамен Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының сайлауын қадағалау бойынша кездесу өтті. Халықаралық байқаушылар Штабтың қызметіне және Шығыс Қазақстан облысының жұртшылығы мен халқын, ҚР сайлау заңнамасының аспектілерін түсіндіру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстардың көлеміне қызығушылық танытты. Кездесуде кезектен тыс сайлауға қатысты заңнамадағы инновациялар мәселелері қозғалды., сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттарын сайлауға қатысуға ел халқының өзекті мүддесі.

27 февраля 2023 года в г. Усть-Каменогорске состоялась встреча с международными наблюдателями ОБСЕ Markus Krottmayer из Австрии,  Camille Forite из Франции и членом штаба «За честные выборы» А. Ариновой   по наблюдению за выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Международные наблюдатели интересовались деятельностью штаба и объемом проводимой работы по разъяснению общественности и населению Восточно-Казахстанской области, аспектов выборного законодательства  РК. На встрече, были затронуты вопросы нововведений в законодательстве касательно внеочередных выборов., а также актуальный интерес населения страны в участие выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

25.02.2023 «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабы мүшелерінің Қарағанды облысы «Абай» шахтасының жұмысшыларымен кездесуі өтті. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарының депутаттарын сайлау және сайлаушылардың құқықтары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

25.02.2023  состоялось встреча членов штаба юристов «За честные выборы» с рабочими шахты «Абайская» Карагандинской области.   Была проведена разъяснительная работа о выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и правах избирателей.

25.02.2023 Жастар балалар-жасөспірімдер орталығында «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабы мүшелерінің Қарағанды облысы Осакаров ауданының тұрғындарымен кездесуі өтті. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарының депутаттарын сайлау туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, қатысушылардың барлық сұрақтарына жауаптар берілді. Кездесуге 100-ге жуық адам қатысты.

25.02.2023 в детско-юношеском центре Жастар состоялось встреча членов Штаба юристов «За честные выборы» с населением Осакаровского района Карагандинской области.  Была проведена разъяснительная работа о выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и даны ответы на все интересующие вопросы присутствующих. На встрече присутствовало около 100 человек.

Ағымдағы жылдың 24 ақпанында «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ Шығыс Қазақстан облыстық филиалы «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде Қазақстан-Америка колледжінің студенттерімен Парламент Мәжілісі мен Қазақстан Республикасы мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша кездесу өткізді.

24 февраля текущего года  Восточно-Казахстанский областной филиал РОО «Казахстанский союз юристов», как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели встречу со студентами Казахстанско-Американского колледжа по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Ағымдағы жылдың 24 ақпанында «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің кеңсесінде «Адал сайлау үшін» штабы мүшелерінің брифингі өтті.

Өздеріңізге белгілі, ағымдағы жылдың 18 ақпанында сайлау науқаны басталды, ол 18 наурызға дейін жалғасады.

Спикер Жанар Бұқанова сайлау сауалнамаларын ұйымдастыру және өткізу тәртібін, әлеуметтік сауалнамаларды өткізудегі заңнамалық жаңалықтарды түсіндірді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына мандаттар үшін сайлау жарысына қатысуды реттейтін нормаларға егжей-тегжейлі тоқталды.

Думан Жампейісов сайлау процесіне қатысушылардың сайлауға және сайлау алдындағы үгіт-насихатқа байланысты қоғамдық пікірге сауалнама жүргізудің құқықтық негіздері туралы айтып өтті.

Спикерлер сондай-ақ БАҚ және онлайн-платформалар арқылы үгіт жүргізу шарттарын бұзғаны, анонимді үгіт материалдарын дайындағаны немесе таратқаны, кандидаттар, саяси партиялар туралы көрінеу жалған мәліметтер таратқаны немесе олардың ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін өзге де әрекеттер жасағаны үшін қолданыстағы заңнамада көзделген жауапкершілік туралы айтып берді.

Брифинг соңында қатысушылар БАҚ сұрақтарына жауап берді.

24 февраля т.г. в офисе Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» состоялся брифинг членов штаба «За честные выборы».

Как известно, 18 февраля т.г. началась предвыборная агитация, которая продлится до 18 марта.

Спикер Жанар Буканова разъяснила порядок организации и проведения электоральных опросов, законодательные новшества к проведению соцопросов, а также подробно остановилась на нормах, регулирующие участие в избирательной гонке за мандаты в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.

Думан Жампеисов рассказал о правовых основах проведения опросов общественного мнения, связанного с выборами и предвыборной агитации участниками избирательного процесса.

Спикеры также рассказали об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за нарушение условий проведения агитации через СМИ и онлайн-платформы, изготовление или распространение анонимных агитационных материалов, распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях или совершение иных действий, порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию.

По окончании участники брифинга ответили на вопросы СМИ.

Ссылки:

https://el.kz/saylaualdy-aleumettik-saualnamany-kezdeysoq-uyymdar-zhurgize-almaydy_65786/

https://baq.kz/blogerler-saylau-turaly-saualnama-otkizse-zhauapkershilikke-tartylady-zanger-298186/

https://baq.kz/saualnama-natizhesi-saylau-otken-son-gana-zhariyalanady-shtab-mushesi-298183/

https://baq.kz/adal-saylau-ushin-kez-kelgen-adam-saualnama-zhurgize-almaydy-298178/

https://baigenews.kz/vybory-2023-yurist-rasskazal-o-pravilah-agitatsionnoy-kampanii_148057/

https://qazaqstan.tv/news/172140/

Шымкент қаласының «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігі филиалының мүшелері М.Н. Зұлпыхар және Ж.Н. Жақыпбекова «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде Шымкент қаласының №3 қалалық ауруханасының қызметкерлеріне сайлау құқығының өзекті мәселелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

***

Члены филиала Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» г.Шымкент Зұлпыхар М.Н. и Жакипбекова Ж.Н., как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы»провели разъяснительную работу по актуальным вопросам избирательного права работникам городской больницы №3 г.Шымкент.

24.02.2023 жылы «Адал сайлау үшін» штабының мүшесі Сихымбаев Нұрлан Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің  32363 әскери бөлімінің әскери қызметшілерімен алдағы депутаттар сайлауы бойынша Парламент Мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихаттарға түсіндірмелермен кездесу өткізді.

24.02.2023 года член штаба «За честные выборы» Сихымбаев Нурлан провел встречу с военнослужащими войсковой части  32363  Министерства Обороны Республики Казахстан с разъяснениями по предстоящим выборам депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней.

23.02.2023 жылы «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Қарағанды облыстық филиалының мүшелері «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде «Теплотранзит Қарағанды» ЖШС еңбек ұжымымен кездесу өткізді.  Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарының депутаттарын сайлау туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, қатысушылардың барлық сұрақтарына жауап берілді.

23.02.2023 года члены Карагандинского областного филиала Республиканского общественного объедения «Казахстанский союз юристов», как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели встречу с трудовым коллективом ТОО «Теплотранзит Караганда».  Была проведена разъяснительная работа о выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан и ответили на все интересующие вопросы присутствующих.

Ағымдағы жылдың 22-23 ақпанында «Құқықтық қорғау және заң қызметтерін көрсету орталығы » заң консультанттары палатасының мүшелері Салтанат Диханбаева мен Гүлзат Ермекбаева «Адал сайлау үшін» заңгерлер штабының консультативтік тобының қатысушылары ретінде Қарасай ауданының Чемолған ауылының тұрғындарымен және Алматы облысының Талғар қаласының тұрғындарымен Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарына депутаттардың кезектен тыс сайлауын түсіндіру бойынша кездесулер өткізді.

22-23 февраля текущего года члены Палаты юридических консультантов «Центр правовой защиты и оказания юридических услуг» Диханбаева Салтанат и Ермекбаева Гульзат, как участники консультативной группы штаба юристов «За честные выборы» провели встречи с жителями села Чемолган Карасайского района и с жителями г.Талгар Алматинской области по разъяснению внеочередных выборов депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты Республики Казахстан.