01.11.2022 ж. «Адал сайлау үшін» штабының мүшесі, «Қазақстан заңгерлер одағы» РҚБ атқарушы директоры Әбдіқарым Арынұлы Ақжановпен кездесу өткізілді.. Кездесу маңызды саяси оқиғаға – 2022 жылғы 20 қарашада өтетін Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауына арналды. Іс-шара Бәйішев университеті мен Ақтөбе облысының Заң консультанттар Палатасы арасындағы ынтымақтастық туралы Меморандумды орындау мақсатында профессорлық-оқытушылар құрамы мен студенттердің қатысуымен өтті. Ақжанов А.А. өз сөзінде сайлаудың маңыздылығын атап өтті, және ол Қазақстандағы реформаларды жүзеге асыру үшін халықтың сенім мандатына ие болу кепілі ретіндегі рөлін көрсетіп, сондай-ақ осы салаға енгізілген жаңалықтармен таныстырып шықты. Қазақстан Республикасы Президентін сайлауды құқықтық реттеу мәселелері бойынша Ақтөбе облысының Заң консультанттары палатасының мүшелері, Құқық және жалпы білім беру пәндер кафедрасының оқытушылары мен С. Бәйішев Университеттің студенттері баяндама жасады.

01.11.2022 была проведена встреча с членом штаба «За честные выборы», исполнительным директором РОО «Казахстанский союз юристов» Абдыкарым Арыновичем Акжановым. Встреча была посвящена важному политическом событию — предстоящим досрочным выборам Президента Республики Казахстан, которые состоятся 20 ноября 2022 года. Мероприятие осуществлялось во исполнение Меморандума о сотрудничестве между Баишев Университетом и Палатой юридических консультантов Актюбинской области с участием профессорско-преподавательского состава и студенческого контингента. Акжанов А.А. в своем выступлении подчеркнул значение выборов как залога получения доверительного мандата народа для успешной реализации реформ в Казахстане, а также ознакомил с нововведениями в данной сфере. С докладами, посвященными правовому регулированию выборов Президента Республики Казахстан, выступили члены Палаты юридических консультантов Актюбинской области, преподаватели кафедры Права и общеобразовательных дисциплин и студенты университета им. С.Баишева.