2022 жылғы 3 қарашада А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінде үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, студенттер, магистранттар, докторанттар және профессор-оқытушылар құрамымен кездесу өтті.

Кездесу тақырыбы: «Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы мәселелері бойынша конституциялық ережелерді түсіндіру».

Кездесудің модераторы А. Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің Мемлекет және құқық теориясы кафедрасының доценті, з. ғ.к., доцент Укин Сымбат Кенжебекұлы болды.

Кездесу барысында профессор, «Адал сайлау үшін» штабының мүшесі Абдрасулов Ермек Баяхметұлы Республика Президентін кезектен тыс сайлау мәселелері бойынша конституциялық ережелерді заңдық талдаудың өзекті мәселелеріне егжей-тегжейлі тоқталды.

Штаб мүшесі, Қазақстан заңгерлер одағы Астана филиалының төрағасы Серік Нұртазайұлы Беркамалов азаматтардың сайлау құқықтарының конституциялық кепілдіктері туралы айтып берді.

***

3 ноября 2022 года в Костанайском региональном университете имени А. Байтурсынова состоялась встреча с представителями неправительственных организаций, студентами, магистрантами, докторантами и профессорско-преподавательским составом.

Тема встречи: «Разъяснение конституционных положений по вопросам внеочередных выборов Президента Республики Казахстан».

Модератором встречи выступил доцент кафедры теории государства и права Костанайского регионального университета имени А. Байтурсынова, к.ю.н., доцент Укин Сымбат Кенжебекович.

В ходе встречи профессор, член штаба Абдрасулов Eрмек Баяхметович ​​подробно остановился на актуальных вопросах юридического анализа конституционных положений по вопросам внеочередных выборов Президента Республики.

Член штаба, председатель Астанинского филиала Казахстанского союза юристов Беркамалов Серик Нуртазаевич рассказал о конституционных гарантиях избирательных прав граждан.

Ссылки:

https://kstnews.kz/news/education/item-76319