Қазақстанның заңгерлер одағының Атырау облыстық филиалының «Адал сайлау үшін» штабы кезекті кездесуді Атырау Мұнай өңдеу зауытында ұйымдастырып, кездесуде штабтың негізгі жұмысына тоқталып, сайлау туралы заңы кеңінен түсіндіріліп, сұрақтарға жауаптар берілді.

Штаб Атырауского областного филиала союза юристов Казахстана «За честные выборы» организовал очередную встречу на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, где остановился на основной работе штаба, подробно разъяснен закон О выборах и даны ответы на вопросы.