Интеллектуальная собственность и способы ее защиты

ili-veb-1

13 мая 2019 года сотрудниками Управления юстиции Илийского района совместно с членами Казахстанского союза юристов, представителями правоохранительных органов был организован и проведен семинар для местных правообладателей, предпринимателей на тему «Интеллектуальная собственность и пути ее защиты».

Цель мероприятия — развитие правовой грамотности участников, разъяснение прав на объекты интеллектуальной собственности в Казахстане законом «Об авторском праве и смежных правах», патентным Законом Республики Казахстан, Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», системой охраны, административным, гражданским и Уголовным кодексами предусмотрена административная, Гражданская и уголовная ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности.

В завершение мероприятия участникам были розданы памятки по разъяснению.

Зияткерлік меншік және оны қорғау жолдары

2019 жылдың 13 мамырында Іле аудандық Әділет басқармасының қызметкерлері, Қазақстанның заңгерлер одағы мүшелерінің, аудан әкімдігімен бірлесіп құқық қорғау органдары өкілдерінің қатысуымен жергілікті құқық иеленушілерге, кәсіпкерлерге «Зияткерлік меншік және оны қорғау жолдары» тақырыбында семинар ұйымдастырылып өткізілді.

Іс-шараның мақсаты – қатысушылардың құқықтық сауаттылығын дамыту, Қазақстанда зияткерлік меншік объектілерінің құқығын «Авторлық құқық және аралас құқықтар туралы» Заңымен, Қазақстан Республикасының Патенттік Заңымен, «Тауар белгісі, қызмет¬ ету белгілері және тауарлардың шыққан жерлерінің атаулары туралы» Заңдарымен қорғау жүйесі, Әкімшілік, Азаматтық және Қылмыстық кодекстерде Зияткерлік меншік объектілеріне деген құқықтың бұзылғаны үшін әкімшілік, азаматтық және қылмыстық жауапкершілік қарастырылғаны түсіндірілді.

Іс-шараның соңында қатысушыларға түсіндіру жадынамалары таратылды.

Іле аудандық Әділет басқармасы