Количество оказанной бесплатной юридической помощи

e9ad9fee9d0bc73e0b2c055eb0b268ce_xl-kopiyaОТЧЕТ за 2-ое полугодие 2021 года
по оказанию бесплатной юридической помощи населению

 1. Оказана бесплатная юридическая помощь 26 973 гражданам посредством телефонной связи и приложений Telegram и WhatsApp по следующим вопросам:
  1) незаконного выселения;
  2) увольнение работника с нарушением законодательства;
  3) лишение родительских прав;
  4) возврат денежных средств по расписке;
  5) заключение договора гос.закупок и признание его не законным;
  6) по вопросам оформления пенсии;
  7) о взыскании алиментов;
  8) расторжение брака;
  9) временный выезд ребенка за границу;
  10) пособия и льготы для многодетных семей;
  11) по отмене исполнительной надписи;
  12) по договору аренды квартиры и т.д.
 2. Кроме этого, юристы проводили разъяснение законодательства социальных сетей с применением видеосвязи (Instagram, Facebook и тд), в рамках проекта «ADAL KOMEK» по следующим вопросам:
  1) может ли работодатель уволить сотрудника в случае отказа от вакцинации;
  2) что будет если нарушить требование санитарно-эпидемиологической безопасности;
  3) бытовое насилие;
  4) взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке;
  5) трудовые споры;
  6) земельные вопросы по узаконению;
  7) споры социального значения;
  8) выезд алиментщика за пределы РК;
  9) каков порядок исполнения исполнительных документов;
  10) как будет осуществляться оплата труда в случае перехода на дистанционную работу.
 3. В рамках волонтерского движения оказана социальная помощь многодетным семьям, матерям одиночкам, пенсионерам, инвалидам, семьям имеющим детей больных ДЦП. Итого оказана социальная помощь – 210 семьям.
 4. Принято участие в судебных процессах посредством ВКС 195 и осуществлено 2585 медиаций юридическими консультантами.
 5. Подготовлены 8291 (восемь тысяч двести девяносто одно) обращений/заявлений, в том числе с направлением на эл.почту обратившегося лица членами палаты юридических консультантов.

  Тегін заң көмегінің көлемі

  Заңгерлердің халыққа тегін заң көмегін көрсетуі жөніндегі
  2021 жылдың 2-жартыжылдығы ішіндегі
  ЕСЕБІ

  1. Заңгерлер 26 973 азаматқа телефон байланысы және Telegram және WhatsApp қосымшалары арқылы мынадай мәселелер бойынша тегін заң көмегін көрсетті:
   1) заңсыз үйден шығару; 2) жұмыскерді заңнаманы бұза отырып жұмыстан шығару;
   3) ата-ана құқықтарынан айыру;
   4) ақшалай қаражатты қолхат бойынша қайтару;
   5) мемлекеттік сатып алу шартын жасасу және оны заңды емес деп тану;
   6) зейнетақы ресімдеу мәселелері бойынша;
   7) алименттерді өндіріп алу туралы;
   8) некені бұзу;
   9) баланың шетелге уақытша кетуі;
   10) көп балалы отбасылар үшін жәрдемақылар мен жеңілдіктер;
   11) атқарушылық жазбаның күшін жою бойынша;
   12) пәтерді жалдау шарты бойынша және т.б.
  2. Сонымен қатар,  «ADAL KӨMEK» жобасы аясында бейнебайланысты (Instagram, Facebook және т.б.) қолдана отырып, әлеуметтік желілерде заңнамаларға мынадай мәселелер бойынша түсіндіру жүргізді:
   1) жұмыс беруші қызметкерді вакцинациядан бас тартқан жағдайда жұмыстан шығара ала ма;
   2) егер санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздік талабын бұзса не болады;
   3) тұрмыстық зорлық-зомбылық;
   4) кәмелетке толмаған балаларды күтіп-бағуға алименттерді сот тәртібімен өндіріп алу;
   5) еңбек даулары;
   6) заңдастыру бойынша жер мәселелері;
   7) әлеуметтік мәні бар даулар;
   8) алиментшінің ҚР аумағынан тысқары шығуы;
   9) атқарушылық құжаттарды орындау тәртібі қандай;
   10) қашықтықтан жұмысқа ауысқан жағдайда еңбекке ақы төлеу қалай жүзеге асырылады.
  3. Еріктілер қозғалысы аясында көп балалы отбасыларға, жалғызбасты аналарға, зейнеткерлерге, мүгедектерге, церебралды сал ауруымен ауыратын балалары бар отбасыларға әлеуметтік көмек көрсетілді. Жиыны 210 отбасына әлеуметтік көмек көрсетілді.
  4. БКБ арқылы сот процестеріне 195 рет қатысты және заң консультанттары 2585 медиацияны жүзеге асырды.
  5. Заң консультанттары палатасының мүшелері 8291 (сегіз мың екі жүз тоқсан бір) өтініш/арыз, оның ішінде жүгінген адамның эл. поштасына жібере отырып дайындады.