Консультационные площадки для оказания консультационных и юридических услуг населению на базе Госкорпорации «Правительство для граждан»

27.08.2018 года согласно графика проведения мероприятия в целях реализации Концепции по совершенствованию сферы правового просвещения сотрудниками Департамента юстиции Алматинской области совместно с Алматинским областным филиалом РОО «Казахстанский союз юристов», представителями Алматинского областного филиала партии «Нур Отан», с участием адвокатов, нотариусов и частных судебных исполнителей области в здании Департамента «Центра обслуживания населения» организована и проведена консультативная встреча с населением.

27-08-2018

Цель мероприятиия – оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам.

В ходе мероприятия, гражданам предоставлена бесплатная юридическая помощь по гражданским, земельным, трудовым спорам, такие как, раздел имущества между бывшими супругами, о внесении корректировок в связи с несоответствием технической характеристики с базой также, несоответствие площадей объектов с правоустанавливающими документами, получения заключения на изменение площади объекта недвижимости, признание право собственности, несогласие с трудовым договором, по вопросам регистрации юридических лиц и другие правовые вопросы.

27-08-18

27.08.2018 жылы іс-шаралар өткізу кестесіне сәйкес, құқықтық сауаттандыру саласын жетілдіру бойынша тұжырымдаманы іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын тиімді орындау мақсатында Алматы облысының Әділет департаменті қызметкерлері, РҚБ «Қазақстанның заңгерлер одағы» Алматы облысы бойынша филиалы және Алматы облыстық филиалы «НұрОтан» партиясымен бірлесе отырып,  облыс адвокаттары, нотариустары, жеке сот орындаушылары, жеке тәжірибемен айналысатын заңгерлердің қатысуымен ХҚК Департаментінің ғимаратында облыс тұрғындарына консультативтік кездесу ұйымдастырылып өткізілді.

Іс-шара мақсаты – білікті құқықтық көмек көрсету, жеке және заңды тұлғаларға.

Іс-шара барысында, азаматтарға тегін заң көмегі ұсынылып, қойылған сұрақтарға білікті жауап беріліп, құқықтық көмек көрсетілді. Кездесуде қойылған сұрақтардың бірі ол: еңбек дауларын шешу бойынша, бұрынғы ерлі-зайыптылардың арасындағы мүлікті бөлу туралы дауларды шешу мәселелері, жер телімі бойынша, жылжымайтын мүлік объектісінің меншік құқығын тану, заңды тұлғаларды тіркеу мәселелері бойынша және басқа да құқықтық мәселелер.