круглый стол на тему: «Коррупция подрывает доверие к власти».

16

20 мая 2019 года сотрудниками Управления юстиции города Талдыкорган, членами Казахстанского союза юристов с участием государственных судебных исполнителей организован и проведен круглый стол на тему: «Коррупция подрывает доверие к власти».

Цель мероприятия — защита прав и свобод граждан. Обеспечение национальной безопасности страны от угроз, вытекающих из коррупции, для предупреждения правонарушений, связанных с коррупцией, обеспечение безнадзорности и беспризорности деятельности государственных органов, должностных лиц Государственной службы и населения путем их выявления, пресечения и раскрытия, устранения последствий и привлечения виновных к ответственности.

В ходе мероприятия принято решение о необходимости усиления борьба с коррупцией путем совершенствования антикоррупционного законодательства, чтобы искоренить коррупцию как явление.

Сыбайлас жемқорлық билікке сенімді әлсіретеді

2019 жылдың 20 мамырында Талдықорған қалалық Әділет басқармасы қызметкерлерінің, Қазақстанның заңгерлер одағы мүшелерінің ұйымдастыруымен, мемлекеттік сот орындаушылардың қатысуымен «Сыбайлас жемқорлық билікке сенімді әлсіретеді» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді.

Іс-шараның мақсаты – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау. Сыбайлас жемқорлықтан туындайтын қауіп-қатерден еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқықбұзушылықтың алдын алу үшін оларды анықтауға, жемқорлық жолын кесу және ашу, зардаптарын жою және кінәлілерді жауапқа тарту арқылы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметтегі лауазымды адамдардың және халықтың да отанына қалтықсыз қызмет етуін қамтамасыз ету.

Іс-шара барысында жемқорлықты құбылыс ретінде жою үшін жемқорлыққа қарсы заңнамаларды жетілдіру арқылы жемқорлықпен күресті күшейтуге шешім қабылданды.