Шығыс Қазақстан облысында халықпен көшпелі кездесулер өткізілді

24ec0e82d57f6f3e5b492f95410ace59_1280x720Ағымдағы жылдың 20 мамырында Шығыс Қазақстан облысының Әділет департаменті мен Шығыс Қазақстан облысы бойынша Заң консультанттары палатасының, Жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасының, Адвокаттар алқасының, Нотариаттық палатаның  өкілдерімен  «Аманат» партиясының Зайсан аудандық филиалында халықпен көшпелі кездесулер өткізілді.

Кездесу барысында алименттерді ресімдеу, сот актілерін орындау, заңгерлік көмек көрсету және басқа да мәселелер бойынша түсініктемелер берілді.


20 мая текущего года Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской совместно с представителями Палаты юридических консультантов Восточно-Казахстанской, Региональной палаты частных судебных исполнителей, Коллегии адвокатов и Нотариальной палаты области проведена встреча в филиале партии «Аманат» Зайсанского района.

В ходе встречи даны разъяснения по вопросам оформления алиментов, исполнения судебных актов, оказания юридической помощи и другие.