29 октября 2020 года между РОО «Казахстанский союз юристов» и Институтом законодательства и правовой информации Республики Казахстан Министерства юстиции Республики Казахстан заключен Меморандум О взаимном сотрудничестве

dlot

29 октября 2020 года между Институтом законодательства и правовой информации Республики Казахстан Министерства юстиции Республики Казахстан и Республиканским общественным объединением «Казахстанский союз юристов»  заключен Меморандум «О взаимном сотрудничестве».

Меморандум «О взаимном сотрудничестве» предусматривает взаимодействие в проведении совместных фундаментальных и прикладных научных исследований в области права и других областях науки, участие в совместных научных мероприятиях (научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, вебинарах и т.д.), проведении анализа эффективности законодательства и практики его применения, а также организации иных совместных мероприятий.

prro

В ходе подписания Меморандума, председатель Республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Ақылбай Серік Байсеитұлы и директор Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан Министерства юстиции Республики Казахстан Сарпеков Рамазан Кумарбекович обсудили перспективные вопросы по реализации совместных планов на ближайшую перспективу.

chsami

uk


2020 жылғы 29 қазанда Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны және «Қазақстан заңгерлерінің одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігі арасында «Өзара ынтымақтастық туралы» меморандумға қол қойылды.

«Өзара ынтымақтастық туралы» меморандум құқық саласында және ғылымның басқа да салаларында бірлескен іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізуде, бірлескен ғылыми іс-шараларға (ғылыми-практикалық конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар, вебинарлар және т.б.) қатысуда, заңнаманың және оны қолдану практикасының тиімділігіне талдау жүргізуде, сондай-ақ өзге де бірлескен іс-шараларды ұйымдастыруда өзара іс-қимылды көздейді.

Меморандумға қол қою барысында «Қазақстан заңгерлер одағы» Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ақылбай Серік Байсеитұлы және Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат Институтының директоры Сәрпеков Рамазан Құмарбекұлы жақын болашақта бірлескен жоспарларды іске асыру мәселелерін талқылады.