Семинар о нотариальных действиях

kerbulak

16 мая 2019 года сотрудниками Управления юстиции Кербулакского района, членами Казахстанского союза юристов проведен обучающий семинар с участием нотариусов и должностных лиц аппарата акимов сельских округов, наделенных правом совершать нотариальные действия.

Цель мероприятия — разъяснение должностным лицам аппарата акимов сельских округов о порядке и сроках совершения нотариальных действий.

В ходе мероприятия были разъяснены порядок, сроки и правила совершения нотариальных действий, о том, что нотариальные действия совершаются в день предъявления всех необходимых документов и уплаты государственной пошлины.

В завершении мероприятия были приняты во внимание высказанные мнения, даны разъяснения норм действующего законодательства.

Нотариалдық іс — әрекеттер туралы семинар

 2019 жылдың 16 мамырында Кербұлақ аудандық Әділет басқармасының қызметкерлері, Қазақстанның заңгерлер одағы мүшелерінің ұйымдастыруымен нотариустардың және нотариаттық іс — әрекет жасау құқығы берілген ауылдық округ әкімдері аппаратының лауазымды тұлғаларының қатысуымен оқыту  семинары өткізілді.

Іс-шараның мақсаты-ауылдық округ әкімі аппаратының лауазымды тұлғаларына нотариаттық іс-әрекеттер жасау тәртібі мен мерзімдері туралы түсіндіру.

Іс-шара барысында нотариаттық іс-әрекеттерді жасау тәртібі, мерзімі және ережелері, нотариаттық іс-әрекеттер барлық қажетті құжаттар ұсынылған және мемлекеттік баж төлеу күні жасалатыны туралы түсіндірілді.

Іс – шара соңында ортаға салынған ой – пікірлер назарға алынып, қолданыстағы заңнама нормаларына түсініктемелер берілді.

 Кербұлақ аудандық Әділет басқармасы